سلام.دختری 22 ساله هستم مدت دو سال و نیم با پسری دوست بودم که به خواستگاریم اومد و دو ماه نامزد شدیم(صیغه محرمیت)ولی بنا به دلایلی نامزدی بعد دو ماه به هم خورد.من شدیدا ناراحت شدم چون واقعا دوسش داشتم.ولی اون به خاطر بگو مگوهای خانواده ها پا پس کشید و رفت.نمیدونم با نبودنش چطور کنار بیام دارم دق میکنم.تست افسردگی زدم گفت افسردگی دارم ولی حاد نیست.همش غمگین و ناراحتم و خاطراتم میاد جلو چشمم.همش اشک و آه و غصه.موقعیت بهتر از اون واسم پیش اومده ولی بعد از حرف زدن باهاش هیچ حسی بهش نداشتم و به هم زدم.واقعا دیگه نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم.واسه اینکه یکم سر گرم شم باشگاه میرم و سر کار.ولی بازم نمیتونم فراموشش کنم.تو رو خدا اگه کسی میتونه کمکم کنه.خواهش میکنم.