من امسال امتحان نهایی دارم میدم و تا اونجایی که خودم برگه های امتحانو با تصحیح اوراق تصحیح کردم دیدم واقعا نمراتم همه افتضاح میشن درصورتیکه من امسال واقعا تلاش کردم و برای امتحان نهایی روزی نزدیک به 12 ساعت درس میخوندم البته اینم هست که من آمار بی دقتیا و اشتباه خوندن سوالامم بالاس اما خب جدای از اونم بازم خیلیاشو خراب کردم و ازونجاییم که نمرات نهایی تو کنکور تاثیر داره واقعا نمیدونم چکار کنم
از طرفیم میدونم خانوادم خب هرچقدرم چیزی بهم نگن بازم خیلی ناراحت میشن و هم ترس من و هم ترس خانوادم اینه که اگه به همین روال پیش بره سرکنکور ایندفعه نتیجه ی آیندمم نابود میشه
واقعا دیگه نمیدونم باید از چی واسه درسام مایه بزارم تا اینجوری نشه