سلام
یکسال ازدواج کردیم من ۲۹ سالم و همسرم ۳۲سالست
زن من خیلی حساسه حتی وقتی سریال تلوزیونم نگاه میکنم عصبی میشه و میگه چرا به زنا نگاه میکنی ,بیرون میریم همش بمن نگاه میکنه و اگه نگاهم به کسی یه لحظه هم بیوفته عصبی میشه و بهم فحش میده و توهین میکنه و کارمون به دعوا میکشه
توهم اینو میزنه با زن همسایه رابطه دارم و شروع میکنه دعوا و …
حتی گیر میده چرا مادرت یا خواهرت باهات روبوسی میکنه.
میرم خونه پدر و مادرم شروع میکنه به فحش های رکیک دادن و
میگه مادرت الان میبوستت و حتی فک میکنه مادرم به من نظر داره….. حرفهای بسیار زشت بعد همه توهین ها را به مادر من میکنه
دیگه از توهیناش و تهمتاش خسته شدم شما بگین چکار کنم