سلام من و دختر خالم پنج ماهه عقد كرديم در دوران نامزدي خيلي بي احساس بود و من اين رو به حساب محرم و نامحرم مي گذاشتم ولي حالا كه عقديم بازم بي احساسه و هيچ وقت به من نميگه دوستت دارم.و يا زنگ نميزنه احساس ميكنم منو دوست نداره.نميدونم چرا اينقدر سرده؟؟؟؟