سلام.آیا برای بیماریهای دستگاه تناسلی طب سنتی هم وجود داره؟