با سلام من توانایی زیادی از نظر ارتباطات و کامپیوتر و رشته تحصیلی که حسابداری است و نیز تا حدودی مدیریت دارم من از نظر عاطفی و نیز شکست عشقی که چندی پیش متحمل شدم کارم را از دست دادم و حال در منزل نشسته و کاسه چکنم دست گرفته ام تصمیم به ادامه تحصیل گرفته که به دلیل همان مشکلات تمرکز و اعتماد به نفس خود را از دست داده و گوشه گیر شده ام حال سوالم را اینگونه مطرح میکونم چگونه تمامی اتفاقات گذشته را فراموش و آینده جدیدی را رقم بزنم و دوست دارم انسان موفقی بشوم باتشکر