سلام.اینجانب بعد از به دنیا امدن دخترم فوبیا بیمار شدن پیدا کردم.یعنی از بیمار شدن دخترم بسیار بسیار بسیار…..می ترم.حتی سرماخوردگی.همیشه در استرس و نگرانی به سر می برم که خودم مریض نشوم که مبادا دخترم را هم مریض کنم.هر بار که این اتفاق افتاده از عذاب وجدان شب و روز نداشتم.روابطم با فامیل بسیار کم شده که مبادا کسی مریض باشد و دختر من هم مریض شود.همه دیگه این موضوع را فهمیده و می ترسند مراوده داشته باشند. پارک که می برم چندبار بایستی دستهایش را بشورم. البته ریشه این قضیه از بد قلقی وحشتناک دخترم در دارو خوردن و بستری شدن او در 8 ماهگی شروع شد و تا الان که 5 سالشه شاید 2 بار فقط سرما خورده اونم از دستم در رفته.بیچاره مادرش جرات نداره حتی سرما بخوره از ترس من.بسیار ناراحت هستم و دیگه تحمل این شرایط خود ساخته را ندارم.اما راهکار عملی(نه تءوری و حرف) پیدا نکردم.هر وقت دخترم سرما می خورد من از کار و زندگی می افتم.حتی مرخصی می گیرم.احساس مسوولیت و تعهد زیادی نسبت به دخترم دارم.طوری که فکر می کنم اگر سرفه کرد و اذیت شد مقصرش نگهداری بد من بوده.متشکرم.