سلام من یک دخترم اما روحیات پسرانه دارم باید چه کنم تا کمتر مثل پسر باشم