سلام من عقد کرده هستم و با همسرم فامیل هستم بطوری که مادر شوهر من عمه ی من می شود.
خانواده همسرم وهمسرم از من توقع دارند که هرروز به پدر شوهر مادرشوهرم زنگ بزنم و حالشونو بپرسم یا وقتی پیششون هستم همش هواسم بهشون باشه یا پدر شوهرمو ببوسم بغلش کنم. که من در واقع مالیم بیشتر یه رابطه گرم با آنها داشته باشم و یک پرده بین ما باشد.چون من کلا از چاپلوسی و… خوشم نمیاد.
اما همسرم میگه اگه بخوای تو دلشون جا داشته باشی باید این کارارو بکنی و من اصلا دوست ندارم.
میشه منو راهنمایی کنید.ممنون