دخترم 6ساله است و به پیش دبستانی می رود، بسیار خجالتی است و حتی از سلام کردن هم امتناع می کند. در جمع فامیل بدون حضور من با مادرم و خاله هایش و زندایی هاش حرف میزنه و البته با مادرشوهرم و عمه هاش و به غیر این حتی با دائی هاش رابطه خوبی نداره جز این که اونها پیش قدم بشن و با اصرار باهاش بازی کنند با پدرو و پدرشوهرم هم فقط اگه من نباشم و مجبور باشه ارتباط برقرار میکنه. با تنها دختر خاله اش خیلی خوبه و حتی تلفنی بهش زنگ میزنه و کلی براش داستان میگه البته 3تا پسرخاله داره که با اونها هم رابطه خوبی داره البته وقتی اونها را ببینه.
اوایل برام مهم نبود و فکر میکردم بهتر میشه اما الان با وجود رفتن به پیش دبستانی و بهتر نشدن باعث دغدغه فکری من شده