با سلام…پسر 24ساله ای هستم اجتماعی هستم و دوستان زیادی دارم..ی مشکلی ک دارم اینه نمیتونم خوب صحبت کنم…خیلی جاها نمیدونم چی باید بگم خیلی یا کلمات بد ادا میکنم.در صحبت کردن خیلی ضعیف میباشم …راهکارهایی برای خوب صحبت کردن ارایه دهید