با سلام
پسر من دوسال و سه ماهشه .الان حدودا دو هفته ای هست که دائم دستش داخل شرت یا شلوارشه و از این کار لذت میبره.یا خودشو رو زمین و مبل و …میکشه و به نفس نفس می افته.تقریبا میشه گفت روزی بالای ده بار این کارو تکرار می کنه .همه کاری برای ترکش کردم.دعوا و حواس پرت کردن و بازی و تهدید و….
خودش می فهمه اون کار بده و وقتی میگم بیا بازی میره تو اتاق انجام میده کارشو.یعنی قشنگ متوجه میشه من برای چی دارم حواسشو پرت می کنم.واقعا نگرانم