پسری تیزهوش هستم اما مدتی مشغول استمنا هستم و به فکر سکس با دیگران هستم چه کنم ؟ 15 سال دارم