سلام من 8 سال ازدواج کردم یک پسر 1.5 سال دارم حدود 8 ماه پیش با یک خانمی اشنا شدم و اغاز خیانت من به خانمم شد. خانمم دنبال پرستار بچه بود تا بتونه به کارش برسه و این شد من این خانم را به بهانه پرستاری معرفی کردم و حدود 3ماه صیبح میومد تا 6 بعد از ظهر و ما چند بار رابطه برقرار کردیم که از شانس خوب یا بد من بطور اتفاقی خانمم متوجه شد و صدای ضبط شده که برای کنترل برخورد با بچه گذاشته بود باعث شد خیانت من پیش ایشون معلوم شه. ولی تا 2 روز به روی من نیاورد ولی روز سوم با اصرار من و ایمکه چرا بچه رو با خودت میبری سر کار همه چیو گفت و انگار دنیا رو سرم خراب شد . هیچ حرفی نداشتم چند روز دیر میرفتم خونه و خودم و توی شرکت مشغول میکردم ولی رفتم پیشش ازش معذرت خواهی کردم وفقط گفت نقطه مشترک من و تو فقط بچه اس الان هر کاری بتشه انجام میدم تا زندگیم درست شه چون واقعا زندگیمو دوست دارم و نمیدونم چطوری باید اعتمادشو دوباره جلب کنم حتی اگر طول بکشه.