سلام من وخانمم حدود ده ساله ازدواج کردیم ویک بچه هفت ساله داریم .درچند سال گذشته چندین بار مواردی از زنم دیدم از جمله خرید گوشی دوم پنهانی برای ارتباط پنهانی.
چندین مورد تبادل پیام عاشقانه با مردهای دیگروحتی قرار دیدار پنهانی.
الان هیچ اعتمادی بهش ندارم و تصمیم به جدایی دارم چونواقعا تو این زندگی ارامش ندارم وچندین ساله که حس میکنم علاقه ای به من نداره و خیلی از رفتارهاش تظاهره.
نظرشمارو میخواستم بدونم.
ممنون