سلام در دوران آشنایی با پسری هستم.که خیلی دروغ می گوید ..مثلا وقتی تلفنی میپرسم چه خبر به دروغ می گوید در بیمارستان بستری هستم.یا به عنوان مثال درمورد برنامه اینستاگرامش پرسیدم و او گفت که اینستاگرامش ریپورت شده و کار نمی کند..اما با تغییر عکسش متوجه شدم در آن برنامه فعال است..لازم به ذکر هست که ایشون در یک شهر دیگر که دورتر از شهرمن است زندگی می کند.نمیدونم به اشنایی با ایشون ادامه بدم؟ آیا راه حلی دارد که رفتارشون درست بشه یا نه؟خواهش میکنم کمکم کنید