سلام من 8ماهه ازدواج کردم ولی با شوهرم خیلی مشکل دارم سر هر چیز الکی دعوامون میشه اصلا نظرامون مثل هم نیست تو این 8 ماه شاید 6 ماهش قهر بودیم باهم ده روز پیش باهم دعوا کرویم کار به کتکاری کشید منم اومدم خونه مادرم میدونم دوتامون مقصر هستیم ولی اون قبول نداره اشتباه هم از اونه تو این ده روز هم ازش خبری نیست دیگه خسته شدم دوس دارم طلاق بگیرم راحت شم ولی از طرفی هم از طلاق و حرفایی که پشت سرشه میترسم کاش میمردم 😭بنظرتون چکار کنم با یه ادم بی منطق؟