سلام.26سالمه لیسانس کامپیوتردوسال پیش با پسری با این خصوصیات در دانشگاه اشنا شدم:27ساله دانشجودکترای ریاضی قدی متوسط که اخلاق ورفتارش بسیارعالی که من به صراحت میگم ازمن اخلاقش بهتر است طی این دوسالی که شناختمش.اما مشکلی که داره این است که متاسفانه در بچگی ضربه ای به یکی ازچشماش خورده که باعث شده چشمش دچار دیدکمی بشه،من همه این مسائل را به خانوادم گفتم وحتی عکسش هم به خواهر بزرگم نشان دادم وهیچ کس مخالفتی نداشت.چون درامدخوبی نداشت گفت که فعلا به خاستگاری نمیاد تا اوضاع بهتر شودخانواده هم حرفی نداشتن.ماتوی این دوسال باهم بودیم وبیرون میرفتیم خانواده من درجریان نبودن چون خیلی تعصبی بودن برای همین مطرح نکردم اما خانواده پسر درجریان همه چیز بود.من تواین مدت خاستگارای زیادی داشتم وپسرهم درجریان همه بودو همه را من وپدرم رد میکردیم وهمه منتظر اصل کاری بودیم.تااینکه دوهفته پیش باخانواده به خاستگاری اومدن.اما با مخالفت شدیدخانوادم مواجه شدیم پدرومادرم میگن همه چیزش عالی اما چشمش….اینقدرمخالف هستند وبراشون افت بود که خداروشکر کردن کسی اورا ندید.ومیگن چطور میشه به کس او رانشان دهیم.وبه من گفتن اگه بااو ازدواج کنم باید قید خانوادم رابزنم…و اصلا هم زیر بار اینکه از ابتدا در جریان بودن نرفتن…ازشمامیخواهم که راهنماییم کنید ک چطور انها را متقاعد کنم اون واقعا از نظر من هیچ مشکلی نداره وخیلی فوق العاده هست فردی مومن وخوش اخلاق این رو هم خانوادم تایید کردن اما فقط میگویند چشمش….مردم چی میگن…خلاصه دو هفتس خون من تو شیشه هست و پدرم باهام حرف نمیزنه…لطفا بگیدچکارکنم چطور قیدشوبزنم وقتی اینقدرباهم بودیم و درستیش برام اثبات شده چطور میشه باکسی دیگه بروم…چطور میتونم قیدخانوادم روبزنم….چطورخانوادم رو راضی کنم؟؟؟؟؟؟؟لطفا راهنمایی کند با تشکر