سلام لطفا اگر كسي مشكلي مشابه مشكل من داشته و در اين زمينه تجربه اي داره راهنماييم كنه پنج سالي ميشه كه ازدواج كردم شوهرم اصلا توي جمع فاميلامون ظاهر نميشه توي هيچ مراسمي شركت نميكنه وقتي اعتراض ميكنم ميگه از اين به بعد خودت هم حق نداري بري لطفا بگين چيكار كنم روابط اجتماعيش قوي بشه خيلي مشكل دارم با اين قضيه