سلام دختری18ساله وتک فرزند هستم.تقریبا دوساله که خیلی حساس وزودرنج شدم همه چی خیلی زود بهم برمیخوره وناراحت میشم بعد مثلا یه حرفی میزنم یا کاری میکنم که طرف مقابلم که ناراحتم کرده اونم ناراحت بشه پشیمون میشم از کاروحرفم. چندباری هم یکی بهم گفته اخلاقت گنده این بیشترمنو ناراحت کرده وعذاب میده.نمیدونم چیکارکنم خواهش میکنم راهنماییم کنین.ممنون