با سلام
خانمی 27 ساله هستم و 4 سال می باشد که متاهل شدم.برادری دارم که یک سال از من بزرگتر بوده، بسیار زیاده خواه و خودخواه وتنبل می باشد، دانشجوی مهندسی دانشگاه سراسری بود ولی بعد از 8 سال کش دادن دوران تحصیل کارشناسی ناپایان دانشگاه را ول کرد سر هیچ کاری نمی رود و مرتب به پدرم فشار می آورد که خانه اش را بفروشد و سرمایه اش را به او دهد تا کار کند پدر هم به بهانه ها مختلف می خواهد که او را به کار دیگری تشویق کند، پدرم فرهنگی بازنشسته می باشد و خانه اش برایش منبع درآمد بوده از( اجاره خانه) ، از طرفی مخارج خود را دارد و بدهکار به وام های مختلف و از طرفی فشار های برادرم
حتی اقدام به خود زنی می کند و گاهی اوقات به شدت پدر و مادر را مورد اهانت و پرخاشگری قرار می دهد، با همسر من هم ارتباط خوبی ندارد و با اینکه با او یسیار مهربان است و کاری کرده که مادرهم ارتباطش با همسرم خوب نباشد، چه طوری می تونم به پدر ومادرم کمک کنم و شرایط را بهتر کنم
ممنون و سپاس فراوان