با عرض سلام و احترام
خانم سی ساله هستم چهار سال پیش ازدواج کردم همسرم بسیار بددهن عصبی می باشد و چند دفعه بنده را زده.اصرار بنده برای رفتن به مشاور بی نتیجه بوده و ایشان جدیدا به فحاشی ب خانواده بنده در درب منزل پدری بنده اقدام نموده و راهی بجز جدایی باقی نگذاشته.با وجود یک فرزند دختر ،چگونه اقدام ب طلاق کنم و در عین حال دخترم را حفظ کنم