سلام من كارم تدريس در موسسات آموزشيه.و مدتيه به يكي از شاگردام علاقه مند شدم ولي نميدونم چطور بهش علاقمو ابراز كنم و از ايشون خواستگاري كنم.من شناخت كمي نسبت به ايشون دارم .هيچ واسطه اي هم نميتونم داشته باشم.به نظر شما چطوري و در چه شرايطي نيتم رو بهش بگم؟؟؟؟