سلام من دو سال نزدیکی نداشتم. اینبار نزدیکی دردناک داشتم و تا مدتی بعد خونریزی داشتم علتش چیه میتونهپولیپ رحم بلشه؟