محتوا:سلام
من در دوره دبیرستان به طور مرتب برای تخلیه هیجانات دوره جوانی خود ارضایی میکردم.اما الان حدود یک سال است که توبه کرده و اینکار را انجام نمیدهم اما فراموشی شدیدی در این دوران گرفتم بطوریکه یک مطلب را حتی اگر 100 بار هم بخونم داخل ذهنم فرو نمیره یا مطلب علمی که دیروز از کسی یاد گرفته بودم امروز کاملا فراموش کردم .دارم دیوانه میشم.افسرده شدم و مرتب خود را سرزنش میکنم.توراخدا اگر دارویی چیزی در این زمینه هست که بتونم دوباره به حالت اول برگردم و آلزایمرم قطع شه بهم معرفی کنید.بنظرم زوده تو سن 25 سالگی حافظم مثل یک پیرمرد 70 ساله باشه و آلزایمر بگیرم.