سال گذشته در دانشگاه دولتی مقطع دکتری تحصیل می کردم به دلالیل پیش زمینه ضعیف قبلی و کمبود زمان دوری خانواده موفق به کسب نمرات لازمه نشدم و بعد از دوترم مجبور شدم به دانشگاه ازاد بیام ولی الان دچار فراموشی شده ام حتی یک جمله هم در ذهنم نمی ماند از اول ترم درس می خونم و کامل روز خود را به درس خواندن می گذرانم اما بازدهی اصلا خوبی ندارم حتی تعاریف ساده و مفاهیم ساده را فراموش می کنم. استرس ندارم اما نگران موضوعات مختلف هستم.