سلام مدت 6 ماه عمل بینی انجام دادم و دچار افسردگی شدم. چرا که با چهره جدیدم نمی توانم ارتباط برقرار کنم
قرص هایی که روانپزشک تجویز کرد موجب تپش قلب و لرزش دستم شدن و قطع کردم. رواننپزشک دیگر توصیه به خوردم مکمل های غدایی و قرص روغن ماهی کرد. از وقتی خورم اشتهام بهتر شده اما هر روز دارم لاغرتر می شم. در عرض این 6 ماه 8 کیلو کم کردم. نشان چیست؟آیا من مریضی دیگری دارم؟ آیا افسردگی نباید با مکمل ها بهتر بشه؟؟؟