30 ساله هستم و دختری دارم دو سال و هشت ماه بسیار لجباز و دوست داره حرف خودش بشه ذره ای این طرف و اون طرف بشه غوغاییی به پا می کنه که نهایت نداره یکساعت گریه می کنه مثلا می خواد یرای خودش از یخچال اب بگیره کمکش کنی گریه و زاری… در ضمن اصلا گول نمی خوره مثلا به من می گه این لباستو عوض کن و تا عوض نکنم ول نمی کنه در کل کم اوردم خسته شدم تو رو خدا بگید چه باید بکنم. اگر جای خوبی رو می شناسید به من معرفی کنید برای مشاوره که زیاد هزینه بر نباشه که پول جا و اسمشونون می. گیرن در ضمن خیلی باهوشه کامل صحبت می کنه و همه چی رو فهمه