با سلام
2 سال پیش مادرم گفت اگه کسی رو مد نظر داری برات برم خواستگاری بعد از فکر کردنم مادرم همون دختر مد نظرم رو پیشنهاد داد و منم گفتم هماهنگ کن – این دختر رو چن باری خونه بابابزرگش دیده بودم و اونم بهم نگاه میکرد و لبخند های ریزی میزد – مامانم زنگ زد خونشون و گفتن خبر میدیم بعد از 4 روز گفت دخترم قبول نکرد . دنیام خراب شد . دوباره پارسال به مامانم گفتم یه بار دیگه بگو – این بار بابام به بابابزرگه دختره گفت واسطه باشه شاید قبول کنند ولی بازم جواب نه دادند – چند روز پیش دختره رو خونه بابابزرگش دیدم اومد روبروم نشست و هر چند وقتی یه نگاهی بهم میکرد – من جز اون دختر تا الان کسی به دلم ننشسته و به کسی دیگه نمیتونم فکر کنم – به نظرتون آیا صلاح هست دوباره اقدام کنم یا خودم برم جلو ؟