سلام.لیسانس حسابداری هستم.من لیسانسم رو7ترمه تموم کردموبه علت حجم سنگین کاری ودرسی از شرکت در کنکور ارشدبهمن 93منصرف شدم.بعد از امتحاناتم کاملا بی برنامه در کنکور ارشدپیام نور MBAگرایش مالی شرکت کردم و خوب زدم.از طرفی تصمیم گرفتم در کنکور بهمن 94 شرکت کنم حسابداری.مردد هستم پیام نور قبول شدم ثبتنام کنم؟.یابیخیالش بشم وفقط به کنکور بهمن ماه تکیه کنم؟از طرفی ریسک هم داره چون دوباره1سال عقب افتادنه و بعدش دلو دماغ خوب درس خوندن رو نداشتن.از رفتن به پیام نورو بعد مدتی اگر سراسری قبول شم انصراف دادن و ثبتنام مجدد هم خوشم نمیاد چون حیف از وقت و هزینس.لطفا راهنمایی کنید