دختری هستم ۲۶ ساله ودر یک خانواده ی مذهبی بزرگ شدم حدود یک سال و نیم هست که نامزدم. نامزدمن اهل یه شهر دیگه هستند و خانواده ی همسرم خارج از کشور هستند. ماقرار بود عقد کنیم ولی به دلیل مغایرت رسم و رسومات خانواده ها با عقد موافقت نکردند و قرار شد نامزد بمونیم. چند ماهه قرار خانواده ی همسرم بیاند ایران و ما باهمدیگه ازدواج کنیم که به دلیل مشکلات خودشون نتوانستند بیاند ایران، خانواده ی منم نامزدی را قبول ندارند و بهم فشار میارند که عقد کنید. از طرفیم خانواده ی شوهرم پافشاری میکنند که باید صبر کنید تا ما بیایم. من و نامزدم خیلی داریم اذیت میشیم چون هم از هم دوریم هم چند ماهی میشه همدیگه را ندیدیم. من و نامزدم خیلی همدیگه را دوست داریم.خلاصه خیلی جفتمون داغونیم. من نمیدونم چیکار کنم به هیچ وجه حاضر نیستم نامزدمو از دست بدم. ایشونم فشار کاریشون زیاد شده و کم باهم در نماییم ومن خیلی از این بابت ناراحتم. بهم بگید چیکار کنم خیلی خستم از این وضعیتم دارم داغون میشم