با سلام
پسرم هر شب قبل از خواب می‏گوید که مهد کودک نرود و در خانه بماند که تمام کارها و عمل ما تاکنون سودمند نبوده مثل تشویق، حرف زدن، گفتن خوبیهای مهد کوردک و مدرسه و آینده، جایزه دادن در مهد کودک . این عمل وی یک ریشه عاطفی دارد – با مربی قبلی خود که دختر و مهربانتر بود راحتر بود ولی کلاً به محض عوض شدن کلاس یا مربی واکنش تند کوتاه مدت یا بلند مدت از خود بروز می‏دهد و اکنون که مربی او یک خانم سن دار و فرزند او نیز در کلاس است مشکل ارتباط عاطفی دارد و خود را وفق نمی‏دهد و کلاً خوشش نمیآید.
لطفاً راهنمایی فرمایید که مشکل را چگونه حل کنیم؟
اطلاعات تکمیلی درباره پسرم:
1- 4 سال دارد
2- از نوزادی بسیاری زورگو بوده و کارت خود را با زور و یا نیرنگ و مهربانی و … پیش میبرد.
3- قبل از مهد کودک به مدت 2 سال صبحها در کنار خاله و مادر بزرگ و پدربزرگ بزرگ شده است.
4- واکنش عاطفی بالایی نسبت به خاله داشت که با طولانی کردن مدت مهد و دیرتر بردن به آنجا تقریباً موفقیت امیز بوده و دیگر زیاد حساس نیست.
5- اکنون بیشتر دوست دارد پیش ما باشد و بیرون برود.
قبلاً از جواب شما کمال تشکر را دارم.