سلام …یه موضوعی روازبچه گی با خودم کشیدم و رسیدم به 20 سالگی و از پا افتادم….درزمان بچه گی مورد سواستفاده جنسی قرارگرفتم ..ولی هیچ کس نمیدونه این موضوع تمام زندگی من رو نابود کرد …دچار اختلالات جنسی شدم و ازدرس بازموندم بهترین روزهای عمرم رفت.همه تحقیر ام می کنن ولی نمی تونم به هیچ کس بگم چمه به کی بگم که ابروم نره حتی پدرو مادرم نمیدونن حتی اون فرو هم سرحوشانه ازدواج کرده و خوشبخته و منم که شبا کابوس میبینم وسواس فکری پیدا کردم داره زندگیم ازهم می پاشه..راه حلی میخوام برایبیرون اومدن از این معضل روحی که انگار هرچی سنم بیشترمیشه فکراون اتفاق ازارم میده و اززندگی میندازتم…