پسری 32ساله ام.. ک چندین سال دچار خود ارضایی هستم… و این اواخر خودارضایی ام کم شده…ولی از رابطع جنسی هیچ لذتی نمیبرم و خیلی زود دچار انزال میشوم.. ایا دارو یا خوراکی هست ک قوت جنسی ام بازگردد و انقد زود ب انزال نرسم????