17سالمه یه ماهی میشه که ازدواج کردم همیشه افکارنامیدی دارم همسرم خیلی دوسم داره امامن فک میکنم اون بهم اهمیتت نمیده ویه روزی تنهام میزاره نمیدونم بایدچیکارکنم؟