با سلام و تشکر تنها بسری دارم سوم دبیرستان رشته تجربی در دبیرستان نمونه دولتی تحصیل داردمعدل کتبی نهایی18/38 تراز کانون او از5500بالاتر نیامده روزی6تا8 ساعت مطالعه دارد به توصیه ها من گوش نمی کند خودم و همسرم لیسانس و دبیر هستیم شیوه مطالعه او باید چگونه باشد تا در منطقه 2 رتبه او در کنکور95 بالا تر از 2000 نشود برای زیست و ریاضی وفیزیک به کلاس میرود کارنامه کانونش به بیوست است به نظر شما اگر طبق برنامه قلم چی کار کند موفق خواهد شد انشا ال..با اینکه بارها توصیه کردم تحت راهنمایی و نظارت مستمر یه مشاور ادامه کار بده متاسفانه قبول نمی کنه فکر میکنم به خاطر فشار زیادی که باید تحمل کنه در درس خواندن با برنامه و زیر نظر مشاور قبول نمی کنه به خاطر همین میبینم با این شکل مطالعه و تراز حدود 5500 در منطقه 2 نمی تواند حرفی برای گفتن در رشته تجربی داشته باشه تصمیم دارم بهش بگم با اوضاع کار برای تحصیلکرده ها بهتر با گرفتن دیبلم به فکر اموختن یه حرفه خوب باشه و من هم بس اندازی رو که می خوام صرف کلاس خصوصی و…. بکنم با گرفتن جند وام یه مغازه برای کسب و حرفه اش فراهم کنم / نظر شما چیست ؟