من اخیرا با شخصی اشنا شدم ک خیلی وقت است منتظر اومدنشم اخلاقش و عشقی ک بهم داره بی نظیره اما ی مشکلی ک هست از نظر مالی خانواده اش از ما پایین ترن و نمیدونم ایا این مسله مهمه درح ال حاضر دنبال کاره نمیدونم شاید کاری ک پیدا کنه و درامدش خوب باشه نگهبانی میترسم ک کنارش بودنم و ازدواج باهاش بخاطر اینکه زیاد پول نداره اشتباه باشد
و اینکه خانواده ما مذهبی تر از اونا هستن اما من کلا مشکلی نداشتم با این چیزا از قبل