سلام من به تازگی عقد کردم.همه چی به سرعت اتفاق افتاد و ما کمتر از یک ماه با هم آشنا شدیم و عقد کردیم.قبل عقد ازم در مورد اندام جنسیم سوال کرد که رنگش و حالتش چطوریه و گفت خیلی برام مهمه منم چیزی رو که میدیدم بهش گفتم.ولی بعد عقد و وقتی که برای اولین بار رابطه جنسی داشتیم یهو خیلی ناراحت شد و بعدش گفت که اونطوری که میخواستم نبوده و رنگشو دوست ندارم و تو به من دروغ گفتی.این موضوع منو خیلی ناراحت کرد.بهش گفتم دروغی نگفتم و نمیدونستم تو دقیقا چطوری میخوای من چیزی که دیدمو گفتم.گفتم اگه تو واقعا دوسم داشته باشی همه چیم به نظرت زیبا میاد.بعد که ناراتی منو دید سعی کرد دیگه در موردش حرف نزنه و حلش کنه تو خودش.ولی میدونم که هنوزم اذیتش میکنه.نمیدونم چیکار کنم حتی به عمل جراحی پلاستیک هم فکر کردم به نظر شما چه کنم؟؟؟