سلام پسري 9 ساله دارم خيلي زيرك و باهوشه ولي احساس ميكنم در روابط اجتماعيش زياد جسارت و جرأت نداره نميدونم چطور باهاش برخورد كنم تا جرأتمند بشه؟اگه ممكنه منو راهنمايي كنيد