اینجانب مرد متاهل 30 ساله همسرم در شهرستان در شرکت نیمه دولتی مشغولند و من در تهران در مجموعه دولتی. هر دو هم زیر مجموعه یک وزارت هستیم. خواستم بدونم زندگی ما تو تهران بهتر خواهد بود یا شهرستان؟میدونم که هر کدام مزایا و معایب دارن. الان ایشون اقدام کردن برای انتقالی ولی هنوز جواب ندادن. ولی انتقالی من به اونجا خیلی ساده تر هس. همسرم میگه میترسم سطح و جو کارت با کار تهران یکی نباشه و باید خودت انتخاب کنی. من متولد یه استان دیگه ام و همسرم تو شماله. یعنی من اونجا غریب هستم ولی خواهر همشرم هم تهرانه. حالا با توجه به شرایط کدوم راهکارو پیشنهاد میکنید؟جدیدا تو تهران خونه خریدیم و خانواده هم کمک کردن تو این امر بهمون. البته بیشتر انواده من. خهمسرم میگه ما باید روی پای خودمون متکی باشیم