سلام 18 سالمه و وقتی در کنار کسی هستم نمیتونم حرفی بزنم .. طوری که احساس میکنم طرف حوصله اش داره سر میره ولی خب نمیتونم کاری بکنم … چطوری باید این کم حرفی رو از خودم دور کنم ؟