سلام دختر 29 ساله هستم خواستگاري دارم كه زيادي روي حجاب تأكيد ميكنه من دختري چادري و با حجاب هستم ولي با اين وجود بازم خواستگارم تأكيد به حجاب دارن به نظر شما اين ميتونه نشانه تعصبي و يا بد دلي اون باشه؟