سلام راستش من یه نوجوان ۱۵هستم

از بیان اعتقاداتم، از چیزی که فکر میکنم میترسم، از اینکه مورد سرزنش دیگران قرار بگیرم، از “نه” شنیدن میترسم، از اینکه سر موضوعی کسی مخالف من باشه، اگه کسی سر موضوعی بهم پرخاش کنه میتونه یکی دو روز منو بهم بریزه اینجور نیستم که جوابشو بدم و بعد هم بگم خوب کاریش کردم حقش بود برعکس مدام به این فکر میکنم که اون منو تحقیر کرد با حرف هاش، وقتی قراره بحثی بشه قلبم تند تند میزنه احساس خفگی میکنم و بشدت میلرزم، نسبت به همه چیز دو به شکم و با کوچکترین حرف بقیه سر چیزی که بهش اعتقاد دارم به شک میفتم، برای همین موارد مثلا توی محیط هایی مثل ایسنتاگرام هم اکثرا از کامنت گذاشتن پرهیز میکنم(از کامنت مخالف من و حتی توهین به من)،
همش میترسم حرفی بزنم که دیگران خوششون نیاد یا بهش توجهی نکنن
زنگایه تفریحم از جام بلند نمیشمو بیرون نمیرم که مبادا تنها باشم یا کسی باهام بیرون نیاد
ادم شوخی نیستم ولی تنها راه ارتباط با بعضی از دوستایی که ۴ یا ۵ ساله با هم تویه یه کلاسیم همینه و منم چون میترسم از شوخیام خوششون نیاد یا مسخره به نظر برسم هیچی نمیگم و همیشه سکوت میکنم..از یه طرفم دوست دارم باهاشون ارتباط داشته باشم ولی نمیتونم..
بعضی وقتا خیلی تعجب میکنم و از خودم بدم میاد که چرا بعضی از بچه های کلاسمون که ۲ سال بیشتر با هم دوستن اانقد باهم صمیمین ولی منی که ۶ سال باهاشون تویه یه کلاسم حتی شماره خونشونو ندارم و با هم حتی تو حیاط مدرسه هم قدم نزدیم..
نمیتونم به خودم ایمان داشته باشم و شخصیت واحدی داشته باشم، همیشه با دیدن موفقیت دیگران و با شکستم در مقابل دیگران(حتی اگه شکست توی یه بازی باشه) احساس حقارت میکنم، لب مطلب اینه که اصلا نمیتونم اعتماد بنفس داشته باشم و به خودم بگم مشکلی نیست اگه کسی توی یه زمینه ای خیلی خوبه، شاید من هم در زمینه ای خوب باشم، اما همیشه خودمو کوچیک میبینم.
این حرفا رو زدم چون بنظر اینجا راه حل خوبی میتونم پیدا کنم..
من دیگه نمیخوام گوشه گیر باشم..میخوام شوخ طبع و با اعتماد بنفس باشم و رای مخالف مردم برام مهم نباشه..میخوام از منم خوششون بیاد و دلشون بخواد باهاشون تویه حیاط قدم بزنم و با هم صحبت کنیم..میخوام دوست داشته باشم و دوست داشته بشم..

میخوام تمام خاطرات و سرکوفتایه کودکیم و فراموش کنم..ولی نمیتونم..نمیتونم..همه ی خاطراتم جزعی از وجودم شدن..لطفن کمکم کنین..کمک کنین فراموششون کنم