نمیدونم مشکل من تو کدوم دسته قرار میگیره، ۳۶ ساله هستم، متاهل، دوتا دختر ۱۱ و ۵ ساله دارم،دو تا خواهر دارم یکی ۲ سال و دیگری ۵ سال از من کوچکتره، پدرم ارتشی بود، سختگیری های وحشتناکی درمورد تربیت و درس علی الخصوص من داشت، کتکهای وحشتناکی در کودکی به خاطر فرضا حل نادرست یک تمرین ریاضی خوردم، با کمربند و تسمه کولر و … از نظر خیلی باهوش نیستم ولی نظر دیگران متفاوته، به نظر خودم از نظر زیبایی در حد بالایی هستم در حالیکه پدرم و بعدها مادرم من رو دائما با حیوانات از جمله میمون مقایسه میکردند، مهرطلبی فوق العاده شدیدی دارم، به طوریکه علی رغم زندگی و شوهر صبور و خوب به دروغ به فردی،آقا، گفتم که تو خونه مشکلات زیادی دارم و همسرم من رو کتک میزنه، و از احساس ترحم و حس محبتی که بواسطه این دروغ ها نسبت به من پیدا کرده واقعا لذت میبرم، از طرفی تو برخورد با بچه ها به خصوص دختر بزرگم دچار مشکلم، گاهی خیلی خوبن، و گاهی بیخود دچار پرخاش میشم و انواع توهین ها رو به بچه بیچلره میکنم، گاهی احساس میکنم که اصلا دوستش ندارم و این احساس به دخترم هم‌منتقل میشه بطوریکه به زبون میاره، با دختر دومم رابطه بهتری دارم
کمکم کنید خواهش می کنم