پسری هستم
من ۲۰سال تمام دارم
دوست دارم بدلیل اینکه سالم زندگی کنم از رابطه جنسی قبل ازدواج دوری کنم تا دو سال اینده ازدواج کنم.. ایا این کار من درسته؟ یه جورایی حس میکنم بخاطر غریزه جنسی من همچین تصمیمی گرفتم .. راه درست چه راهیه؟ اگه بخوام ازدواج کنم چه چیزهایی رو باید یاد بگیرم تا ازدواج موفقی داشته باشم؟چه مهارت هایی رو بیاد بدست بیارم؟