سلام
من خانمی 28 ساله هستم و همسرم 32 سال
نزدیک به 6سالاست باهم ازدواج کردیم
خدارو شکر زندگی خوبی داریم ولی یک سری مسائل باعث سردی رابطه ما شده
1-همسرم کارش زیاده منم شاغلم شب ها فقط فیلم میبینیم و میخوابیم و وقت کمی داریم باهم
2-نمی تونم از همسرم انتقاد کنم همیشه من مقصر هستم
3-تو مسائل خونه مسئولیت پذیر نیست مثلا شیر حمام 2ماه خرابه و فنی نیست و میگه وقت ندارم
4-از من توقع داره همیشه خونه تمیز و غذا آماده ممکنه اگه غذا نباشه چیزی نگه ولی سریع میره تو قیافه عبوس
5-موقع دعوا داد پهای وحشتناک میزنه و بعدش هم من هرچی التماس کنم حرف نمی زنه تا 2یا 3 روز قیافه میگیره
6-من موقع عصبانیت بهش گفتم ازت متنفرم ولی بعدش سریع عذرخواهی کردم ولی اون گفت از ته دل در حالت آرامش از من بدش میاد
7-سریعا موقع دعوا گریه ام میگیره
8-توی جمع همش حرف های منو اصلاح میکنه
9-از نظرش من آدم قابل اعتمادی نیستم
چه کار کنم