سلام . از لحاظ فکری دارم دیوونه میشم نیاز به مشاوره دارم
یک سال نیمه با یه دختری اشنا شدم به اسم وجیهه باهاش رابطه جنسی داشتم خیلی دوستش دارم گذشته خوبی نداشته و رابطه جنسی داشته و با اخرین نفری رابطه داشته رفیق خودم بود که موقعه ای من باهاش اشنا شدم از رابطه با رفیقم خبر نداشتم بعد خودش بهم گفت که با رفیقت دوست پسر دوست دختر بودیم . وجیهه قبل اشنایی مون من رو نمیشناخت و اهل شهری دیگه است . نمیدونم چیکار کنم