سلام من پنج سالی هست با پسری دوستم خیلی هم دوسش دارم واقعا عشقمه ولی اون اخلاق تندی داره و زیاد هم اذیتم کرده با این حالا همه جوره عاشقش بودم و فقط در برابر اون کوتاه میام ولی آدم مغرور و کل شقی هستم ولی در برابر اون غرورم رو زیر پا گذاشتم تا اینکه متوجه شدم بعد از پنج سال با دخترای دیگه هم هست و واقعا قلبم شکست بهش گفتم لااقل معذرت خواهی کن ولی غد بازی در آورد بهم گفت میتونی بری وای واقعا شکستم با این حال نمیتونم کات کنم و بهش گفتم دلم واست تنگ میشه بزار کم کم از جدا بشم بهم فحش داد …چیکار کنم بتونم از زندگیم بیرونش کنم ..خیلی روحیم رو باختم و از زندگی سیر شدم