سلام من ده روزه اومدم خونه پدرم بازشوهرم دعوام شد قضيه جديي نبود اما در كل بخاطر كارش هميشه مشكل داريم چون قبل ازدواج قول هايي دادن و حرفهايي زدن كه بعدش هيچكدوم نبود…الان كه اومدم خونه پدرم ازشون خبري نيست اصلا درحالي كه هميشه ميگفت بدونه تو نميتونم.. خواهراشم تاثير دارن تو دعواهامون…نميدونم بايد چيكار كنم ايا قصدش طلاقه كه خبري ازش نيست؟ ومن چيكار بايد انجام بدم؟