من 28 سالمه 1 با رتو دوران عقد جداشدم من مشکل کم بینایی دارم که بدلیل ازدواج فامیلی پدر و مادر بوده که درمانی ندارد و بدتر میشه و همچنین من موهای خیلی خیلی کم پشتی دارم که بدلیل مشکلات ژنتیک اونم درمانی نداره. قیافم خیلی سادس و پول برای عمل زیبایی ندارم تحصیلات لیسانس ولی تا 2 ترم ارشد خوندم نتونستم ادامه بدم هیچ پسری دوست ندارم هیچ پسری هم منو نمیخواد هیچ خواستگاری نداشتم اون نامزد سابقمو خودم تو سایت همسریابی پیدا کردک بعد کلی اذیت وازارش بدون مهریه طلاق توافقی گرفتم میگفت نمیتونه با مشکلاتم کنار بیاد و رفت. به تازگی دکتر موهام منو ناامید کرد گفت درمانی نیس اگرم باشه رو شما جواب نمیده چندین دکت رفتم ولی…. حالا حالم از قبل هم بدتر شده فقط از خدام میخوام مرگمو بده خلاصم کنه چه کنم؟ من ارزو دارم ازدواج کنم خانه داری کنم بچه داری کنم ولی کسی منو نمیخواد هیچ کس منو دوس نداره ارزو بود رانندگی کنک ولی حالا دیدم خیلی کم شده و با حسرت به بقیه نگاه میکنم خواهر کوچکترم موهای پر پشتی داره حتی برادرمم همینطور امامن … …. زبونم یکم میگیره تو تلفظ س مشکل دارم برادرو خواهرم خیلی مسخرم میکنن . جدیدا احساس حقارت و بی ارزشی میکنم من دفتر نمایندگی بیمه دارم ولی خرج اجاره دفتر بزور در میارم ی مدت حتی سرکارمم به زور میرم وقتی صبح از خواب بلند میشم تبم میگیره ک چطور سر کنم تاشب دختر سر زبان داری نیستم .ولی دیگه شوقی به زندگی ندارم من حتی با مادرمم درد و دل نمیکنم چون میره به خواهرم میگه اونم وقت دعوا یادم میاره حال دلم خیلی داغونه وقتی همسنای خودمه میبینم ک انقدر زندگیشون موفقن بجه دارن سالمن حسرت میخورم حس میکنم خدا لدت میبره از رنج کشدنم وقتی فکر میکنم قرار ی عمر تنها بی همزبون و بی پول بگذرونم قلبم بدرد میاد بگین چیکار کنم؟